focus diagnostiek logo

De laatste jaren stijgt de nood en vraag naar multidisciplinair onderzoek.

Om onze visie te kunnen nastreven, is het vaak noodzakelijk een totaalbeeld te krijgen van alle sterktes en eventuele moeilijkheden bij een kind. Zo kunnen we gericht op zoek gaan naar de talenten die het mogelijk maken om tot leren te komen.

We zien een multidisciplinair onderzoek als een meerwaarde om gericht aan de slag te kunnen gaan. Met een totaalbeeld willen we in de eerste plaats kwalitatieve ondersteuning bieden en advies verstrekken aan de ouders, de school en iedereen die in contact staat met het kind.

focus logopedie lokeren diagnostiek

Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

  • Taal- en/of articulatieonderzoek
  • Lees- en/of spellingsonderzoek
  • Rekenonderzoek

U kan bij ons terecht wanneer er een vermoeden is van dysfasie (taalstoornis), dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. Daarnaast kunnen we in samenwerking met de psychologe, kinesiste en neuroloog een vermoeden van ADD, ADHD of DCD verder onderzoeken.